Home » Company » Contact » KÖRA-PACKMAT Head office

KÖRA-PACKMAT Head office

Your Partner

KÖRA-PACKMAT Maschinenbau GmbH
Gewerbestraße 18
78667 Villingendorf
Phone: +49 (0) 741 9283-0
Fax: +49 (0) 741 9283-30
info@koera-packmat.de

                                                                                                         
Sales Feeding Systems                                                            
Fon: +49 (0) 741 9283-545                                                         
Fax: +49 (0) 741 9283-75                                                           
feedersystems@koera-packmat.de                                         


Sales Wrapping Machines and Systems
Phone: +49 (0) 741 9283-510
Fax: +49 (0) 741 9283-75
sales@koera-packmat.de

Request for information


Marketing
Fon: +49 (0) 741 9283-0
Fax: +49 (0) 741 9283-30
info@koera-packmat.de 

 

Service
Phone: +49 (0) 741 9283-92
Fax: +49 (0) 741 9283-77
service@koera-packmat.de

Request for spare parts 

Service request